Program

 Progam Akışı  
30 Ocak 2019 Çarşamba 31 Ocak 2019 Perşembe
08:55-09:00Açılış Konuşması:
Ekrem Aydıner (İstanbul Üni)
BİRİNCİ OTURUMBİRİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: İbrahim Semiz (Boğaziçi Ü)Oturum Başkanı: Kazım Yavuz Ekşi (İTÜ)
09:00-09:40Tekin Dereli, (Koç Üniversitesi): "Çağdaş Fiziğin Paradigmatik Denklemleri:
Dirac Denklemi ile Yang-Mills Ayar Alan Denklemleri"
09:00-09:40Takhmasib Aliev (ODTÜ): "Parçacık Fiziğinin Modern Durumu"
09:40-10:10Can Kozcaz (Boğaziçi Üni.) "Gauge/Liouville Triality for ABCDE"09:40-10:10İzzet Sakallı (D. Akdeniz Üni): "Asimptotik Olarak Düz Olmayan Karadeliklerin Hawking Işıması ve Karakteristik Frekansları"
10:10-10:40Eda Kılıçaslan, Ömer Faruk Dayı (İTÜ): "Dönen Koordinat Çerçevesinde Kuantum Kinetik Denklemi ve Kiral Kinetik Teori"10:10-10:40Medine İldeş, Metin Arık (Boğaziçi Üni.): "Comparison of Inflationary Models"
10:40-11:00Çay Kahve Arası10:40-11:00Çay Kahve Arası
İKİNCİ OTURUMİKİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Mithat Kaya (Marmara Ü)Oturum Başkanı: Özgür Akarsu (İTÜ)
11:00-11:30Ali Övgün (Doğu Akdeniz Ü): Zayıf Kütleçekimsel merceklenme ve Gauss-Bonnet Teoremi11:00-11:30Didar Dobur (University of Ghent): "Sheding Light on Neutrino Mass Problem with Heavy Sterile Neutrinos at the LHC"
11:30-12:00Aysun Akyüz (Çukurova Üni.): "Aşırı Parlak X-ışın Kaynaklarının Optik Karşılıklarının ve Yakın Yıldız Kümeleri ile İlişkilerinin Araştırılması"11:30-12:00Mehmet Özkan (İTÜ): "Exotic Massive 3D Gravity"
12:00-12:30Sinem Şaşmaz Muş (İTÜ) : "Gama Işını Patlamaları ve Magnetarlar"12:00-12:30Canan Nurhan Karahan (İTÜ): Standart Modelde Saklı Spin-3/2 Alan
12:30-13:30Öğle Yemeği Arası12:30-13:30Öğle Yemeği Arası
ÜÇÜNCÜ OTURUMÜÇÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanı: Tolga Güver (İstanbul Üni)Oturum Başkanı: : Cem Güçlü (İTÜ)
13:30-14:10Altuğ Özpineci (ODTÜ): "Hadronlar: Egzotik ve Geleneksel"13:30-14:10Emrah Kalemci (Sabancı Üni.): "Galaktik Kara Deliklerde Jet Oluşumu"
14:10-14:40Nihan Katırcı (İTÜ): "Novelties in Energy-Momentum Squared Gravity Theories"14:10-14:40Mehmet E. Özel (FSMVÜ Mühendislik Fak.): "Yaşamın Başlangıcı: Biyosferin Ortaya Çıkışı ve Çanakkale “ABC” Modeli"
14:40-15:10Kıvanç İbrahim Ünlütürk, Tekin Dereli (Koç Üni): "Thermodynamics of Einstein-Born-Infeld-AdS Black Holes"14:40-15:10Hemza Azri (Koç Üni.): "Affine Gravity and Cosmological Inflation"
15:10-15:40Çay Kahve Arası / Poster Sunumu15:10-15:40Çay Kahve Arası / Poster Sunumu
DÖRDÜNCÜ OTURUMDÖRDÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanı: Metin Arık (Boğaziçi Ü)Oturum Başkanı: Tekin Dereli (Koç Üni)
15:40-16:10Nasuh Sönmez (Ege Üni.) : "Üst İlmek Mertebesinde Bir Hesabın Anatomisi: Yüklü Higgs Çiftinin Meydana Gelme Olasılığı"15:40-16:10Yorgo Senikoğlu, Tekin Dereli (Koç Üni.): "Robinson-Trautman Space-Times in Brans-Dicke Gravity"
16:10-16:40Özgür Ökcü, Ekrem Aydıner (İstanbul Üni.): "AdS Karadelikleri için Joule-Thomson Etkisi"16:10-16:40Can Güngör (Chinese Academy of Sciences): "Düşük kütleli X-ışın Çiftlerinde Atma Gözlenmeme Sebebi Compton Saçılması mı?"
16:40-17:10Beste Korutlu (TÜBİTAK): "Standard Model’de Yumuşak İnce Ayar ve Evrenin Şişme Skalası "16:40-17:10Coşkun Aydın, O. Uzun (KTÜ): "Proton-Karşı Proton Çarpışmasında Mezon Çifti Yaratılması"
17:10-17:40Cem Yetişmişoğlu, Tekin Dereli (Koç Üni.) : "Locally scale invariant extension of topologically massive gravity in Riemann-Weyl space-times"17:10-17:40Mustafa Sarısaman (İstanbul Üni.) : "Sigma Modellerinde Gizli Simetriler ve Kac Moody Cebirleri"
17:40-17:50Kapanış Konuşması: Tekin Dereli (Koç Üni)

Poster Sunumları
Çarşamba - Perşembe
Ebru Devlen (Ege Üni.) , Ayşe Ulubay (İstanbul Üni, Boğaziçi Üni Feza Gürsey Araş.Mer.), E. Rennan Pekünlü (Ege Üni) : "Diyamanyetik Gezegen Oluşum Disklerinde Manyetik Dönme Kararsızlığı"
Derya Gemici-Deveci (Altınbaş Üni., İstanbul Üni.), Ekrem Aydıner (İstanbul Üni.) : "Influence of the Quadratic Interactions Between Dark Components on the Thermodynamics of the Universe'"
Elif Bayındır (Boğaziçi Üni.) Ayşegül Tümer (Boğaziçi Üni.), Cemile Ezer(Boğaziçi Üni., Yıldız Teknik Üni.), Nihal Ercan (Boğaziçi Üni.) : "XMM-Newton Study of Galaxy Cluster Abell 780i"
Ali Demirözlü, Pınar Kirezli, Dilek Kazıcı (Namık Kemal Üni): "Kozmolojik Arkaplanda Konumlanmiş, Dönen Ve Yüklü Karadelik Çözümleri"
Fırat Domrul, Pınar Kirezli, Dilek Kazıcı (Namık Kemal Üni.) : "Kozmolojik Arkaplanda Konumlanmiş, Dönen ve Yüklü Karadeliklerin Brans-Dicke Çözümleri"
Işıl Başaran Öz, Nuri Ünal (Akdeniz Üni.) : "f(R) Çekim Teorisinde Noether Simetri Yöntemi ile Çözümler"
Derya Kılıç, Pınar Kirezli, Dilek Kazıcı (Namık Kemal Üni) : "Kozmolojik En Genel Uzay Zaman Geometrisi ve Olası Çözümleri"
Feride Turan ve Hatice Nur Kömürcü (Eskişehir Fatih Fen Lisesi) : Bilim-Kurgu Filmlerinde Dilin ve Bilimin Kurgusu
Can Güngör, (China): Aql X-1’ın Tayfsal Özelliklerinin Insight-HXMT Gözlemleriyle İncelenmesi

Çalıştay özet kitapçığını indir: yefak-2019