Düzenleme Kurulu

Konuşmacılar
Ali Övgün, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Ekrem Aydıner, İstanbul Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)