Bilimsel Yürütme Kurulu

Durmuş Ali Demir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Ekrem Aydıner, İstanbul Üniversitesi
Ersin Göğüş, Sabancı Üniversitesi
Metin Arık, Boğaziçi Üniversitesi
Ömer Faruk Dayı, İstanbul Teknik Üniversitesi
Takhmasib Aliev, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tekin Dereli, Koç Üniversitesi
Teoman Turgut, Boğaziçi Üniversitesi