4. Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji 

Çalıştayı
1-2 Şubat 2021

Yefak Çalıştayı Çevrimiçi düzenlenecektir.

4. Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji 

Çalıştayı
1-2 Şubat 2021

Yefak Çalıştayı Çevrimiçi düzenlenecektir.

4. Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji 

Çalıştayı
1-2 Şubat 2021

Yefak Çalıştayı Çevrimiçi düzenlenecektir.

4. Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji 

Çalıştayı
1-2 Şubat 2021

Yefak Çalıştayı Çevrimiçi düzenlenecektir.

Program

 • image description
  Ekrem Aydıner (İstanbul Üniversitesi)
  MODERATÖR

 • image description
  Ali Ulvi Yılmazer (Ankara Üniversitesi)
  AÇILIŞ KONUŞMASI VE 1. OTURUM BAŞKANI

  Oturuma Katılım: Zoom Bağlantısı
  Canlı Yayın: Türk Fizik Topluluğu

 • image description
  Murat Günaydın (Penn State University)
  MAXIMAL SUPERGRAVITY, CONFORMAL SYMMETRY AND NON-METRIC UNIFIED TENSOR-EINSTEIN SUPERGRAVITY THEORIES IN SIX DIMENSIONS

  It was shown long time ago that the fields of maximal N=8 supergravity in four dimensions (4d) form an ultra-short CPT self-conjugate unitary supermultiplet of the N=8 superconformal algebra SU(2,2|8) with even subalgebra SO(4,2) + U(8).  The corresponding ultrashort unitary supermultiplet in six dimensions is the (4,0) supermultiplet of the superconformal algebra OSp(8*|8) with the even subalgebra SO(6,2) + USp(8) which  reduces to the CPT-self conjugate supermultiplet of 4d superconformal algebra SU(2,2|8) under dimensional reduction. The graviton in the (4,0) multiplet is described by a mixed tensor gauge field which can not be identified with the standard metric in 6d. Furthermore the (4,0) supermultiplet can be obtained as a double copy of (2,0) conformal supermultiplet whose interacting theories are non-Lagrangian.  It had been suggested that an interacting non-metric (4,0) supergravity theory might describe the strongly coupled phase of five dimensional maximal supergravity.

  In this talk we review the implications of the existence of an interacting non-metric (4,0) supergravity in 6d. The (4,0) theory can be truncated to non-metric (1,0) supergravity coupled to 5,8 and 14 self-dual tensor multiplets that reduce to three of the unified magical supergravity theories in 5d that describe the coupling of same number of vector multiplets to N=2 supergravity. This in turn implies that the three infinite families of unified N=2, 5d  Maxwell-Einstein supergravity theories (MESGTs) plus two sporadic ones must have uplifts to unified non-metric (1,0) tensor Einstein supergravity theories in 6d. These theories have non-compact global symmetry groups under which all the self-dual tensor fields including the gravitensor transform irreducibly.

  Four of these theories are uplifts of the magical supergravity theories whose scalar manifolds are symmetric spaces. One of the infinite families of MESGTs can be gauged to obtain an infinite family of unified Yang-Mills Einstein supergravity theories in 5d. Hence corresponding non-metric (1,0) tensor Einstein supergravity theories must admit non-Abelian couplings while preserving their unified property.

  I conclude with some speculations about higher dimensional non-metric supergravity theories.

  Short Biography:
  Murat Günaydin obtained his Ph.D. degree from Yale University in 1973.  After holding positions at Scuola Normale Superiore (Pisa). University of Bonn, CERN, Ecole Normale Superiore (Paris) , Caltech and Berkeley he joined the faculty of Penn State University in 1986 where he has been since except for sabbatical leaves at the Institute for Advanced Study ( Princeton) , CERN, Albert Einstein Institute ( Potsdam) and Stanford University. He has been serving as the director of Center for Fundamental Theory within the Institute for Gravitation and the Cosmos at Penn State University since 2007.
   

 • image description
  Tekin Dereli (Koç Üniversitesi)
  MAGNETIC TRANSLATIONS AND THE MORITA EQUIVALENCE OF NON-COMMUTATIVE TORI

  (With Todor Popov)
  We consider the Landau problem for lattice electrons in a constant uniform magnetic field with a Hamiltonian invariant under magnetic translations. We show that the Bloch wave functions as expressed in terms of theta functions provide a finite-dimensional module of the non-commutative torus of magnetic translations as well as of its commutant, that is, the non-commutative torus of magnetic translations in the dual Bravais lattice. The modular parameter τ turns out to be proportional to magnetic flux per plaquette. We note that the bi-module structure of the Bloch waves is the connecting link between the two Morita equivalent non-commutative tori.
   
  Short Biography:
  Tekin Dereli got his B.S. and Ph.D. degrees in Physics from METU. He is currently Professor of Physics at Koç University. He received the TÜBİTAK Science Prize (1996), Mustafa Parlar Foundation Science Prize (1993), Sedat Simavi Foundation Science Prize (1989) and is a life-long member of The Turkish Academy of Sciences TÜBA (since 1994) and The Science Academy (since 2012). Tekin Dereli published 150 papers on theoretical physics in international journals and has supervised more than 20 Ph.D. theses up to now.
   

 • image description
  Çay Kahve Arası

 • image description
  Ayşe H. Bilge (Kadir Has Üniversitesi)
  2. OTURUM BAŞKANI

  Oturuma Katılım: Zoom Bağlantısı
  Canlı Yayın: Türk Fizik Topluluğu

 • image description
  Fethi Mübin Ramazanoğlu (Koç Üniversitesi)
  KÜTLE ÇEKİMİ DALGALARI VE GENEL GÖRELİLİĞİN ÖTESİ

  Genel görelilik teorisi yüz yıl boyunca yapılan bütün testlerden başarıyla geçse de, teorinin dinamik ve kuvvetli kütle çekimi alanlarında incelenmesi ancak yakın zamanlarda mümkün olmaya başladı. Dolayısıyla, alternatif bir kütle çekimi teorisinden ilk beklentimiz zayıf alanlar için yapılmış testlerde genel görelilikle aynı sonuçları vermesidir. Öte yandan, kuvvetli alan gözlemleri için başlıca kaynağımız olan kütle çekimi dalgası dedektörlerinin hasasiyeti sınırlıdır. Dolayısıyla bu gözlemler ancak genel görelilikten yüksek derecede sapma gösteren alternatif teoriler hakkında fikir verebilir. Konuşmamın başında alternatif kütle çekimi teorilerine genel bir giriş yapacağım. Ardından, hem zayıf alanlarda genel göreliliğe yakın sonuçlar veren hem de kuvvetli alanlarda genel görelilikten büyük sapmalar öngören "kendiliğinden tensörleşme" teorilerini inceleyeceğim ve bu teorilerin kütle çekimi dalgası gözlemleriyle olan ilişkisini açıklayacağım.

  Kısa Özgeçmiş:
  Fethi Mübin Ramazanoğlu doktora derecesini 2012 yılında Princeton Üniversitesi Fizik Bölümü'nden aldıktan sonra Princeton ve Cambridge Üniversitelerinde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. 2016 yılından beri Koç Üniversitesi'nde Doktoralı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Ana araştırma alanı kütle çekimi fiziği, özel olarak da hesaplamalı rölativite ve yoğun obje astrofiziğidir.
   

 • image description
  İzzet Sakallı (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
  BORN-INFELD-DILATON KARA DELİK GEOMETRİSİNDE SKALER ALANLARIN ANALİTİK ÇÖZÜMLERİ VE KUAZİNORMAL MODLAR

  Bu çalışmada yüksüz kütleli skaler alanların Born-Infeld dilaton kara delikleri (BIDHs) uzay zamanındaki analizi yapılmaktadır. İlk olarak kütleli kovaryant Klein-Gordon denklemini radyal ve açısal parçalara ayırıp, radyal denklemin tam çözümünü konflüent Heun fonksiyonları açısından elde edilmektedir. Elde edilen radyal çözümü kullanarak, analitik kuazinormal modların nasıl elde edileceği gösterilmektedir. Ayrıca, konik açıklığın BIDBH’ler üzerindeki etkisini dikkate alarak kozmik sicime sahip bir BIDBH uzay-zamanında da Klein-Gordon denkleminin analitik çözümlerinin yine konflüent Heun fonksiyonları cinsinden elde edileceği gösterilmektir.

  Kısa Özgeçmiş:
  Prof. Dr. İzzet Sakallı 1977 yılında Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da doğmuştur. Fizik lisans eğitimini 1998 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamladıktan sonra teorik Fizikte lisansüstü eğitimlerini Doğu Akdeniz Üniversitesinde 2005 yılında tamamlayarak Doktora ünvanını almıştır.
  2017 yılında Profesör olan Prof. Sakallı, 2016 yılının Kasım ayından günümüze Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik ve Kimya bölümlerinin bölüm başkanlığını yapmaktadır. Kuantum Gravitasyon teorisi üzerine çalışmaları bulunan Prof. Sakallı'nın mezun ettiği 4 Doktora 8'de Master öğrencisi bulunmaktadır. Prof. Sakallı'nın akademik etkinliklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
  https://publons.com/researcher/1286828/izzet-sakalli/
  Seçilmiş Yayınlar:
  [1] Ali Övgün, Kimet Jusufi, İzzet Sakallı, “Exact traversable wormhole solution in bumblebee gravity”, Phys. Rev. D 99 (2019) 024042. 
  [2] S. Kanzi, İ. Sakallı “GUP modified Hawking radiation in bumblebee gravity”, Nucl. Phys. B 946 (2019) 114703. 
  [3] İ. Sakallı, G. Tokgöz, “Spectroscopy of rotating linear dilaton black holes from boxed quasinormal modes”, Annalen der Physics 528 (2016) 612–618. 
   

 • image description
  Emre Dil (Beykent Üniversitesi)
  KOMPAKT Q-YILDIZARDA Q,P-DEFORME FERMİYONLAR

  (Ahmet Mecit Öztaş ile birlikte)
  q-deforme fermiyonların genelleştirmesi olan iki parametreli q,p-fermiyonlar kullanılarak gri delikler olarak da adlandırılan, kendi kütlesine karşılık gelen Schwarzschild yarıçapından iki kat daha büyük yarıçaplı ve çok yüksek yoğunluklu kompakt nötron yıldızları ailesinden Q-Yıldızı yapıları elde edilmiştir. Parçacıklar arasındaki etkileşim karmaşık bir etkileşim Lagrangian fonksiyonu ile tanımlanmak yerine, q,p-fermiyonlardaki deformasyon parametreleriyle kontrol edilir. Dolayısıyla yıldızın parçacıkları arasındaki etkileşim maksimum Q-Yıldız basıncını veren deformasyon parametreleri dikkate alınarak ayarlanmıştır. TOV denklemlerinin nümerik çözümlerinden T = 0, T = 40 MeV ve T = 60 MeV sıcaklıklarındaki soğuk ve sıcak Q-Yıldız yapıları incelenmiş, Q-Yıldızlarının 13 güneş kütlesine ve 75 Km yarıçapa kadar ulaşabildiği saptanmıştır. Ayrıca yıldız soğuduğunda yıldızın toplam kütlesinin ve yarıçapının arttığı ve yoğunluğu çok daha fazla olan bir duruma ulaşıldığı bulunmuştur.

  Kısa Özgeçmiş:
  Emre Dil, Lisans öğrenimini 2004’te Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde tamamladıktan sonra, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Sakarya Üniversitesi’nde Doç. Dr. Ali Serdar Arıkan danışmanlıında kuantum grup yapısına sahip deforme bozon ve fermiyonlar ve bunların istatistik mekaniği üzerine tamamladı. 2015 yılında doktora sonrası zorunlu hizmetini tamamlamak üzere Sinop Üniversitesine görevlendirildi. Bu süreçte 2017 yılında, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği bölümünde Doç. Dr. Ahmet Mecit Öztaş ile doktora sonrası kozmoloji çalışmalarında bulundu. Ardından 2018 yılında Beykent Üniversitesi’ne geçmiş ve halen görevine Doçent olarak burada devam etmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi’nde Ahmet Mecit Öztaş ile kozmoloj, astrofizik çalışmalarına da devam etmektedir.
  Seçilmiş Yayınlar:
  [1] A. M. Öztaş, E. Dil, El. Dil, “The Varying Cosmological Constant Model: Tested with Astronomical Data”, Astronomy and Computing 28 (2019) 100295.
   [2] A. M. Öztaş, E. Dil, El. Dil, “Testing adiabatic expansion of polytropic universe model with SNe Ia Data”, Physica Scripta 95 (2020) 065005.
   [3] E. Dil, “Holographic Eternal Multiverse”, Physics of the Dark Universe 28 (2020) 100533.
   

 • image description
  Öğle Yemeği Arası

 • image description
  Teoman Turgut (Boğaziçi Üniversitesi)
  3. OTURUM BAŞKANI

  Oturuma Katılım: Zoom Bağlantısı
  Canlı Yayın: Türk Fizik Topluluğu

 • image description
  Kazım Yavuz Ekşi (İstanbul Teknik Üniversitesi)
  FAST RADIO BURSTS: YET ANOTHER MANIFESTATION OF NEUTRON STARS

  Fast radio bursts (FRBs) are bright brief (~ 1 ms) bursts detected in the radio band from sources at cosmological distances. It is estimated that   FRBs occur in the observable universe everyday. Several models have been proposed for the origin of these extreme events including "little green man". Several lines of reasoning, however, indicate the neutron star magnetosphere as the origin of these bursts. Detection of radio bursts from a galactic magnetar --- a strongly magnetized neutron star-- in May 2020 strongly favours the view that FRBs are yet another "show" displayed by young neutron stars.

  Short Biography:
  Kazım Yavuz Ekşi was born in 1972 in İstanbul. For his undergraduate he studied electrical engineering at İstanbul Technical University. He obtained his MS degree (1999) and PhD (2003) in physics at Boğaziçi University. He then worked in Sabanci University and Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics as a post-doctoral fellow. Since 2006 he works at the Applied Physics Department of İstanbul Technical University. Research interests of Kazım Yavuz Ekşi are astrophysics of compact objects, specifically neutron stars.  He studies the accretion modes of neutron stars in binary systems, the diversity of young isolated neutron stars and the structure of neutron stars in alternative/modified theories of gravity.
  Selected Publications:
  [1] S. Şașmaz Muș, S. Çıkıntoğlu, U. Aygün, I.C. Andaç, K. Y. Ekși, “The First Day in the Life of a Magnetar: Evolution of the Inclination Angle, Magnetic Dipole Moment, and Braking Index of Millisecond Magnetars during Gamma-Ray Burst Afterglows”, The Astrophysical Journal 886 (2019) 5.
  [2] K. Y. Ekşi, İ. C. Andaç, S. Çıkıntoğlu, A. A. Gençali, C. Güngör, F. Öztekin, “The ultraluminous X-ray source NuSTAR J095551+6940.8: a magnetar in a high-mass X-ray binary”, MNRAS 448 (2015) L40–L42.
  [3] K. Y. Ekşi, C. Güngör, M. M. Türkoğlu, “What does a measurement of mass and/or radius of a neutron star constrain: Equation of state or gravity?”, Phys. Rev. D 89 (2014) 063003.
   

 • image description
  Ayşe Ulubay (İstanbul Üniversitesi)
  GÖKADA MERKEZLERİNDEKİ YÜKSEK KÜTLELİ EĞRİ DİSKLERİN EVRİMİ

  Gökada merkezlerindeki karadeliklerin etrafında bulunan diskler çeşitli süreçler sonucu düzlemsel geometriden saparak eğrilik kazanabilir. Diskin kütlesi yeterince yüksek ise öz-çekim diskin uzun zaman ölçekli yörünge evriminde belirleyici bir rol oynar. Bu konuşmada, Samanyolu ve yakın aktif gökada merkezlerinde bulunan yüksek kütleli eğri disklerin zaman evrimleri için yaptığımız çalışmalardan bahsedeceğim.

  Kısa Özgeçmiş:
  Lisans derecesini 1999 yılında Ege Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2004 yılında Stuttgart Üniversitesi, Fizik Bölümü’nden, doktora derecesini 2009 yılında Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Fizik Bölümü’nden aldı. Doktora çalışmalarını Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics’de yürüttü. Doktora sonrasında 2010 yılında Harvard Üniversitesi Smithsonian Astrophysical Observatory’de ziyaretçi biliminsanı olarak çalıştı ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Halen İstanbul Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde çalışmalarına devam etmektedir ve Boğaziçi Üniversitesi, Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesidir.
  İlgi Alanları: Astrofiziksel diskler: Gökada merkezlerindeki yüksek kütleli eğri diskler, gezegen oluşum disklerinde manyetik dönme kararsızlığı, kütle aktarımı yapan nötron yıldızları
  Selected Publications:
  [1] E. Devlen, A. Ulubay, E. R. Pekünlü, “Magnetorotational instability in diamagnetic, misaligned protostellar discs”, MNRAS 491 (2020) 5481-5488.
  [2] A. Ulubay-Sıddıki, H. Bartko, O. Gerhard, " On the possibility of a warped disc origin of the inclined stellar discs at the Galactic Centre ", MNRAS 428 1986-2000 (2013).
   [3] A. Ulubay-Sıddıki, O. Gerhard, M. Arnaboldi, " Self-gravitating warped discs around supermassive black holes", MNRAS 398, 535-547 (2009).
   

 • image description
  Hüseyin Çavuş (Çanakkale Üniversitesi)
  KORONAL KÜTLE ATIMLARININ UZAY HAVASI AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Uzay havası (space weather-SW), Güneş etkinliklerinin yakın uzay çevresindeki uçak ve uyduların elektrik güç sistemlerinin bozulması, navigasyon ve telekomünikasyonları üzerindeki olumsuzluklar gibi etkileri ifade eder. SW konusunun çalışılması tahmin, ulusal güvenlik ve ekonomi için hayati öneme sahiptir. En güçlü Güneş fırtınaları, uzaya atılan yüklü parçacıkları içeren koronal kütle atımlarıdır (coronal mass ejections-CME'ler). Dünya'nın CME [1,2,3] yolunda olma ihtimalinden dolayı işte bu yüklü parçacıklar telekomünikasyon ve navigasyon sistemlerini bozabilir. Bu konuşmada, CME'ler nedeniyle gezegenler arası (IP) ortamda oluşan şok dalgalarının fiziğinin ve bunların NASA'nın ACE (Advanced Composition Explorer) ve WIND uzay araçları verileri yardımıyla yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır [2,3, 4]. IP şoklarının özelliklerini tarif eden fiziksel parametreler hidrodinamik bir modelle hesaplandı [1]. IP şokları, önceki çalışmalarda da [2,3] gösterildiği gibi, Güneş lekesi sayısı ve Güneş fotosferindeki aktif bölgeler ile yakından ilişkilidir. Bu durum, Güneş lekesi sayısı ile şok dalgalarının hesaplanan fiziksel parametreleri arasındaki yüksek korelasyonun varlığından anlaşılabilir. Çalışmalarda elde edilen YSA regresyonu ise 1’e oldukça yakındır [2,3,4].
  Kaynaklar:
  [1] H. Çavuş, “On the Effects of Viscosity on the Shock Waves for a Hydrodynamical Case—Part I: Basic Mechanism”, Advances in Astronomy 2013 (2013) 582965.
  [2] H. Çavuş, A. Gökhan, G. C. Çoban, A.U. Raheem, A. Karafistan “Correlation between Sunspots and Interplanetary Shocks Measured by ACE during 1998-2014 and Some Estimations for the 22nd Solar Cycle and the years between 2015 and 2018 with Artificial Neural Network using the Cavus 2013 model”, Advances in Space Research 65 (2020) 1035-1047.
  [3] H. Çavuş, G.C. Çoban, A.U. Raheem, A. C. Kınacı, G. A. Hoshoudy, "Correlation between Sunspots and Interplanetary Shocks Measured by WIND during 1995-2019 and Some Estimations for the 22nd Solar Cycle with Artificial Neural Network", Astrophysical Bulletin (submitted) (2020).
  [4] G.C. Çoban, A. Raheem, H. Çavuş, “Predicting the physical parameters of interplanetary shock waves using Artificial Neural Networks trained on NASA’s ACE and WIND spacecraft”, IEEEXplore (2020) 1-7.

  Kısa Özgeçmiş:
  Hüseyin ÇAVUŞ, 1975 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) 2002 ve 2007 yıllarında aldı. Doktora tezinde dinamonun da yerleştiği yer olarak kabul edilen Güneş’in konvektif bölgesinin alt kısmının manyetohidrodinamik modellenmesi üzerine çalıştı. Güneş fiziğinin ve veri analizinin temel kavramlarının araştırılması ve öğretilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışma ekibiyle beraber Güneş fiziği (hem iç hem de atmosfer), uzay havası, yakın uzay ve bu konulara makine öğrenmesi tekniklerinin uygulanmasına odaklanmıştır. TÜBİTAK, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve ÇOMÜ destekli araştırma projelerinde görev almıştır. 2000 yılından beri ÇOMÜ Fizik Bölümü’nde çalışmaktadır. Hüseyin ÇAVUŞ halen aynı bölümün başkanlığını da yürütmektedir.
  Seçilmiş Yayınlar:
  [1] H. Çavuş, A.I. Karafistan, “A magnetohydrodynamic model applied to the lower convective region in the Sun”, MNRAS 380 (2007) 142-148.
  [2] H. Çavuş, “On the Effects of Viscosity on the Shock Waves for a Hydrodynamical Case—Part I: Basic Mechanism”, Advances in Astronomy 2013 (2013) 582965.
  [3] H. Cavus, G.A. Hoshoudy, “A viscous magnetohydrodynamic Kelvin–Helmholtz instability in the interface of two fluid layer: Part II. An application to the atmosphere of the Sun”, Astrophysics and Space Sciences 364 (2019) 115.
   

 • image description
  Çay Kahve Arası

 • image description
  Nihal Ercan (Boğaziçi Üniversitesi)
  4. OTURUM BAŞKANI

  Oturuma Katılım: Zoom Bağlantısı
  Canlı Yayın: Türk Fizik Topluluğu

 • image description
  Eda Kılınçarslan (İstanbul Teknik Üniversitesi)
  KÜTLESİZ FERMİYONLARIN KİNETİK TEORİSİNDEKİ KONFORMAL ANOMALİ ETKİLERİ

  Bu konuşmada, kütlesiz fermiyonların kinetik kuramı konformal anomali etkilerini de içerecek şekilde modifiye edilecektir. Çalışacağımız kuramda elektrik yükü, momentuma bağlı bir elektrik kuplaj (electric coupling) olarak ele alınacaktır; bu sayede conformal anomali etkileri elde edilebilecek ve aksiyel anomali ile arasındaki benzerlik incelenecektir. Parçacık akımının bir parçası olarak elde edilen konformal akımın manyetik helisite ile ilişkisi gösterilip konformal anomalinin taşınım etkileri tartışılacaktır
  Kaynaklar:
  [1] M. N. Chernodub, E. Kılınçarslan, “Conformal anomaly and helicity effects in kinetic theory via scale-dependent coupling”, arXiv:2010.02104 [hep-th].

  Kısa Özgeçmiş:
  Eda Kılınçarslan İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini 2013 yılında, yüksek lisans derecesini 2015 yılında almıştır. Doktora derecesini ise, aynı üniversitenin Fizik Mühendisliği Bölümü'nde, Ocak 2021'de tamamlamıştır. Çalışmaları Weyl ve Dirac parçacıklarının göreli ve göreli olmayan kinetik kuramları, kuantum taşınım ve konformal anomali etkileri üzerinedir. 
   

 • image description
  Önder Dünya (Boğaziçi Üniversitesi)
  A NEW APPROACH TO FLATNESS, HORIZON AND LATE-TIME ACCELERATING EXPANSION PROBLEMS ON THE BASIS OF MACH'S PRINCIPLE

  (with Metin Arık)
  Based on the idea that the components of a cosmological metric may be determined by the total gravitational potential of the universe, the scalar field φ = 1/G in the Jordan-Brans-Dicke (JBD) theory is introduced as evolving with the inverse square of the scale factor. Since the gravitational potential is related to the field φ resulting from Mach's principle and depends on time due to the expansion of space, this temporal evolution of the field should be in accord with the evolution of time and space intervals in the metric tensor. For the same reason, the time dependence of the field makes these comoving intervals relative for different points on the time axis. Thus, it has been shown that introduction of the cosmic gravitational potential as a time dependent scalar field which decreases with 1/a2 in the coordinate-transformed Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker (FLRW) spacetime, may resolve flatness, horizon and late-time accelerating expansion problems in the standard model of cosmology. The luminosity distance vs redshift data of Type Ia supernovae is in agreement with this approach.

  Kısa Özgeçmiş:
  Önder Dünya lisans derecesini fizik öğretmenliği, yüksek lisans derecesini fizik olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünde doktora öğrencisidir.
  Seçilmiş Yayınlar:
  [1] Ö. Dünya, M. Arık, “Gravitational wave solutions to linearized Jordan Brans Dicke theory on a cosmological background”, General Relativity and Gravitation 51 (2019) 94.
   

 • image description
  Işıl Başaran Öz (İstanbul Üniversitesi)
  EVRENİN EVRİMİNDE GEÇ DÖNEM KRİTİK GEÇİŞİN KARANLIK MADDE VE KARANLIK ENERJİ ETKİLEŞİMİ İLE MODELLENMESİ

  (Ekrem Aydıner, Tekin Dereli, Mustafa Sarısaman ile birlikte)
  Bilindiği gibi 1998 yılında yapılan SN Ia gözlemleri evrenin ivmelenerek genişlemekte olduğunu ortaya koydu. Bu üstel genişlemeden fiziksel kaynağını bilmediğimiz karanlık enerji sorumlu tutuldu. Bu gözlem evrenin madde baskın dönemden karanlık enerji baskın döneme geçişini temsil etmektedir.  Madde baskın dönemde evrenin genişlemesi bir kuvvet yasası formunda iken ivmeli genişleme döneminde ise üstel formda olması gerektiği fikri kabul görmektedir. Evrenin evriminde bu madde baskın dönemden karanlık enerji baskın döneme kritik geçiş günümüz fiziksel kozmolojinin en önemli problemlerinden birisidir. Biz bu çalışmada karanlık madde ve karanlık enerji etkileşimlerinin bu geçişe bir mekanizma sunabileceğini gösterdik. 

  Kısa Özgeçmiş:
  Ege Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü lisans mezunudur. Lisansüstü öğrenimini Akdeniz Üniversitesi, Fizik bölümünde tamamlamıştır. Kozmoloji alanında çalışmakta olup, alternatif gravitasyon teorileri ve Noether simetri üzerine yayınları bulunmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır.

  Seçilmiş Yayınlar:
  [1] Aydiner, E.,  Basaran Oz, I., Dereli, T.,  Sarisaman, M.,  “Late time transition in the evolution of the Universe”, 2021, Doi: 10.21203/rs.3.rs-154304/v1
  [2] Basaran Oz, I., Kucukakca, Y., Unal, N., 2017, "Anisotropic solution in phantom cosmology via Noether symmetry approach", Canadian Journal of Physics, Doi:10:1139=cjp -2017 - 0765.
  [3] Camci, U., Yildirim, A., Basaran Oz, I., 2016, "New exact solutions of Bianchi I, Bianchi III and Kantowski–Sachs spacetimes in scalar-coupled gravity theories via Noether gauge symmetries", Astroparticle Physics 76;29_37.

   

 • image description
  Gülay Karakaya (İstanbul Teknik Üniversitesi)
  STOCHASTIC POWER SPECTRUM DURING INFLATION

  (with V. K. Onemli)
  Extending the stochastic formalism we introduced a method to compute the quantum corrected power spectrum during inflation. The stochastic method recaptures the exact leading term at each loop order. It does not, however, yield the subleading terms and therefore the stochastic power spectrum deviates somewhat from the quantum corrected power spectrum. Here, in a simple model, we briefly outline a procedure to obtain the one-loop power spectrum as an analytic function exactly and, therefore, to estimate the deviation of the stochastic result.

  Short Biography:
  Gulay Karakaya was graduated from the Physics and Mathematics Departments of Kocaeli University in 2010 and 2011 respectively. Then she got her M.Sc degree in Physics in 2014 from the Istanbul Technical University. She is persuing her doctoral studies in theoretical cosmology at the Istanbul Technical University.
  Selected Publications:
  [1] G. Karakaya, V. K. Onemli, “Quantum Effects of Mass on Scalar Field Correlations, Power Spectrum and Fluctuations during Inflation”, Phys. Rev. D 97 (2018) 123531.
  [2] G. Karakaya, V. K. Onemli, “Quantum Fluctuations of a Self-interacting Inflaton”, arXiv:1912.07963 [gr-qc].


   

 • image description
  S. Deniz Han (İstanbul Üniversitesi)
  EĞRİ UZAY ZAMANDA KUANTUM DOLANIKLIK

  (Ekrem Aydıner ile birlikte)
  Kozmolojide kuantum dolanıklık olayı güncel ve önemli bir alandır [1-3].  Bu çerçevede düz ve eğri uzay-zamanlarda yaşayan kuantum parçacıkları arasındaki kuantum dolanıklığın modellenmesi için rölativistik kuantum bilgi teorisi araçları kullanılır. Kozmoloji penceresinden düz uzay-zamanda yaşayan parçacıklar eylemsiz, eğri uzay-zamanda yaşayan parçacıklar ise eylemli olarak kabul edilirler. Bu alanda elde edilen bulgular özellikle evrensel kuantum hesaplama ve karadeliklerin bilgi paradoksları gibi fenomenlerin anlaşılmasında önemli bir rol oynayabilir [4-6].  Bu motivasyondan hareket ederek, biz bu çalışmada düz uzayda yaşayan spinli bir kuantal parçacık ile eğri uzayda yaşayan başka bir spinli kuantal parçacığın minimum Heisenberg belirsizliğine sahip olması durumunda kuantum dolanıklığın parametre-bağlı olarak nasıl değişeceğini ele aldık.
   
  [1] Martín-Martínez, E., Menicucci, Nicolas C., Class. Quantum Grav. 29, 224003 (2012).
  [2] Fuentes, I., Mann, R.B., Martín-Martínez, E., Moradi, S., Phys. Rev. D 82, 045030 (2010).
  [3] Alsing, P.M., Fuentes, I., Class. Quantum Grav. 29, 224001 (2012). 
  [4] D. Ahn, Y. H. Moon, R. B. Mann, and I. Fuentes-Schuller, JHEP 0806, 062 (2008).
  [5] L. Bombelli, R. K. Koul, J. Lee, and R. Sorkin, Phys. Rev. D 34, 373 (1986).
  [6] S. W. Hawking, Commun. Math. Phys. 43, 199 (1975); Phys. Rev. D 14, 2460 (1976); H. Terashima, Phys. Rev. D 61, 104016 (2000).  

  Kısa Özgeçmiş:
  Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yandal derecesini Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan S. Deniz Han, Prof. Dr. Ekrem Aydıner'in danışmanlığında aynı üniversitede Kuantum Bilgi Teorisi alanında yüksek lisans derecesini tamamlamış, spin sistemlerinde kuantum dolanıklığın incelenmesi konulu araştırmalar ve yayınlar yapmıştır. Halen aynı üniversitede Prof. Dr. Ekrem Aydıner'in danışmanlığında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Araştırmaları kozmolojide rölativistik kuantum dolanıklık konusu üzerine yoğunlaşmıştır.

  Seçilmiş Yayınlar:
  [1] E. Aydiner, S.D. Han, “Quantum heat engine model of mixed triangular spin system as a working substance”, Physica A 509 (2018) 766-776.
  [2] S. D. Han, T. Tufekci, T. P. Spiller, E. Aydiner, “Entanglement in (1/2,1) Mixed-Spin XY Model with Long-Range Interaction”, IJTP 56 (2017) 1474–1483.
  [3] S.D. Han, E. Aydiner, “Thermal entanglement in the mixed three-spin XXZ Heisenberg model on a triangular cell”, Chinese Phys. B 23 (2014) 050305.
   

 • image description
  Özgür Ökcü (İstanbul Üniversitesi)
  GENELLEŞTİRİLMİŞ BELİRSİZLİK İLKESİ VE KÜTLEÇEKİMSEL TESTLER

  (Ekrem Aydıner ile birlikte)
  Son yıllarda genelleştirilmiş belirsizlik ilkesi (GUP) çeşitli deneysel ve gözlemsel veriler içinde ele alınmaktadır. Bu yöndeki araştırmalar düşük enerjili kuantum sistemleri ile kuantum kütleçekimi arasında bir ilişki sağlayabilir. Ayrıca elektrozayıf ve Planck uzunluk ölçekleri arasında bir ara etkileşim imasında da bulunabilir. 2015 yılında Scardigli ve Casadio [1] elde ettikleri GUP modifiye Schwarzschild metriği için perihel noktasının kaymasını ve ışığın bükülmesini hesapladılar. Elde edilen teorik sonuçları gözlemsel çalışmalarla [2] karşılaştırarak GUP parametresi β için üst sınırlar elde ettiler. Bu konuşmada GUP modifiye Schwarzschild metriği için Shapiro zaman gecikmesi, kütleçekimsel kırmızıya kayma ve jeodezik devinim ele alınacaktır. Her bir süreç için yapılan hesaplamalar gözlemsel sonuçlarla karşılaştırıldığında β için yeni üst sınırlar elde etmek mümkündür. Bulunan sonuçlar literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılacaktır. Çalışmamız Nuclear Physics B dergisinde yayına kabul edilmiştir [3].
  Kaynaklar:
  [1] F. Scardigli, R. Casadio, “Gravitational tests of the generalized uncertainty principle”, Eur. Phys. J. C 75 (2015) 425.
  [2] C. M. Will, “The Confrontation between General Relativity and Experiment”, Living Rev. Relativity 17 (2014) 4.
  [3] Ö. Ökcü, E. Aydıner, “Observational tests of the generalized uncertainty principle: Shapiro time delay, gravitational redshift, and geodetic precession”, Nucl. Phys. B (2021) 115324.  

  Kısa Özgeçmiş:
  Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan Özgür Ökcü, Prof. Dr. Ekrem Aydıner'in danışmanlığında aynı üniversiteden kara deliklerin termodinamiği üzerine yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede Prof. Dr. Ekrem Aydıner'in danışmanlığında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Araştırmaları genelde kara delikler, kozmoloji ve fenomenolojik kuantum kütle çekim üzerine yoğunlaşmıştır.
  Seçilmiş Yayınlar:
  [1] Ö. Ökcü, E. Aydıner, "Joule–Thomson expansion of the charged AdS black holes", Eur. Phys. J. C 77 (2017) 24. 
  [2] Ö. Ökcü, E. Aydıner, "Joule–Thomson expansion of Kerr–AdS black holes", Eur. Phys. J. C 78 (2018) 123.
  [3] Ö. Ökcü, C. Corda, E. Aydıner, "Modified Friedmann equations from DSR-GUP", EPL 129 (2020) 50002.
   

 • image description
  Altuğ Özpineci (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  1. OTURUM BAŞKANI

  Oturuma Katılım: Zoom Bağlantısı
  Canlı Yayın: Türk Fizik Topluluğu

 • image description
  Mithat Ünsal (North Carolina State University)
  SEMI-ABELIAN GAUGE THEORIES, NON-INVERTIBLE SYMMETRIES, AND STRING TENSIONS BEYOND N-ALITY

  We introduce a class of gauge theories   whose gauge group is semi-direct product of a continuous abelian   and discrete non-abelian gauge groups. We call this class as semi-abelian theories.  These theories may also be viewed as coupling of topological QFT to a gauge theory.   This class of theories provide new and deep insights to gauge dynamics. In a 3d example I will describe, mass gap and string tensions are calculable.  String tensions do not obey N-ality rule. We describe this phenomenon by a new exotic non-invertible symmetry, which do not form a group structure but genuine 1-form symmetry of the theory. We expect that non-invertible symmetry plays a prominent role both in Yang-Mills theory and QCD with fundamental fermions, and may provide a precise criterion for confinement in theories without exact center symmetry.

  Short Biography:
  Mithat Unsal received his Ph. D. from University of Washington in 2004, constructing lattice formulation of supersymmetric gauge theories. He was a postdoc for two years at Boston University and then, for five years at Stanford University. Currently, he is a professor at North Carolina State University physics department. In 2015, he was a visiting professor at Harvard University, mathematics department. He works on aspects of quantum field theory, latticefield theory and mathematical physics.
  Selected Publications:
  [1] M. Ünsal, “Magnetic bion condensation: A New mechanism of confinement and mass gap in four dimensions”, Phys. Rev. D 80 (2009) 065001.
  [2] M. Ünsal, L. G. Yaffe, “Center-stabilized Yang-Mills theory: Confinement and large N volume independence”, Phys. Rev. D 78 (2008) 065035.
  [3] G. V. Dunne, M. Unsal, “Resurgence and Trans-series in Quantum Field Theory: The CP(N-1) Model”, JHEP 2012 (2012) 170.
   

 • image description
  Saleh Sultansoy (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
  ENERJİ ÖN-CEPHESİ ÇARPIŞTIRICILARI: IŞINLIK VE FİZİK

  Standart Modelin (SM) temel ilkelerinin doğrulanma süreci, Higgs bozonunun 2012 yılında ATLAS ve CMS deneylerinde keşfi ile tamamlandı. Bugün SM binlerce deneyin sonuçlarını başarılı bir şekilde yorumlamaya imkân sağlamaktadır. Öte yandan parçacık fiziğinin bir çok problemi SM çerçevesinde çözüm bulamıyor: sağ-sol simetrisi “elle kırılıyor”, temel fermiyon ailelerinin tekrarlanmasının nedeni ve sayısı belirlenemiyor, elektro-zayıf ve kuvvetli etkileşmeler tam anlamı ile “birleşmiyor”, temel fermiyonların kütleleri ve karışımı çok sayıda rasgele parametrelerle belirleniyor vs. Hapis hipotezi (confinement) bile SM çerçevesinde ispatlanamıyor. Bu problemlerin çözümü için, supersimetri ve preonlar başta olmakla, çok sayıda SM ötesi model öne sürülmüştür. Önerilen modellerin öngörülerini araştırarak doğru modelin ortaya çıkarılması için enerji ön-cephesi çarpıştırıcılarının kurulması gündemdedir.
  Sunumun ilk kısmında parçacık fiziğinin kısa tarihçesinin ardından Standart Modelin özeti verilecek, SM’in çözemediği problemler sıralanacak ve SM ötesi modeller irdelenecektir. Sunumun devamında gündemde olan ön-cephesi çarpıştırıcılarının ana parametreleri ve fizik araştırma potansiyelleri tartışılacaktır. Son olarak Avrupa Parçacık Fiziği Stratejisi ile ilgili kişisel görüşler paylaşılacaktır.

  Seçilmiş Yayınlar:
  1. S. Sultansoy, “Linac ring type colliders: Second way to TeV scale”, Invited talk at International Europhysics Conference on High energy physics (HEP 2003), Eur. Phys. J. C 33 (2004) S1064-S1066; DOI: 10.1140/epjcd/s2004-03-1716-2 , https://arxiv.org/abs/hep-ex/0306034
  2. S. Sultansoy, “Energy frontier lepton-hadron colliders, vector-like quarks and leptons, preons and so on”, Input to the European Particle Physics Strategy Update, http://cds.cern.ch/record/2654348 , https://arxiv.org/abs/1901.00309
  3. Y.C. Acar, A.N. Akay, S. Beser, A.C. Canbay, H. Karadeniz, U. Kaya, B.B. Oner and S. Sultansoy, “Future circular collider based lepton–hadron and photon–hadron colliders: Luminosity and physics”, Nucl. Instrum. Meth. A 871 (2017) 47-53; DOI: 10.1016/j.nima.2017.07.041 , https://arxiv.org/abs/1608.02190
   
  Kısa Özgeçmiş:
  1952, Bakü doğumlu. Evli ve bir çocuk babası. 1993 yılından itibaren Türkiye’de çalışmaktadır. 2007 yılından itibaren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin öğretim üyesidir. Yüksek Enerji Fiziği alanı başta olmakla 1200’ün üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır. Google Scholar veri tabanına göre 143 binin üzerinde atıf almıştır (h-index 151). Türk Hızlandırıcı Kompleksi (TAC – Turkic Accelerator Complex) projesinin fikir babasıdır. Türk Bilim Kenti (ATAM – Ankara Temel Araştırmalar Merkezi) projesini hazırlayan 15 bilim insanımızdan biridir. DESY (Hamburg, Almanya) ve CERN (Cenevre, İsviçre) hızlandırıcı bölümlerinde yapılan çalışmalara Türk bilim insanlarının katılımını sağlamıştır. CERN’de Higgs bozonunu keşfeden ATLAS deneyinde, LHeC ve FCC çarpıştırıcı projelerinde çalışmaktadır. Ocak 2018’de ECFA (European Committee for Future Accelerators) üyesi seçilmiştir.

 • image description
  Çay Kahve Arası

 • image description
  Suat Özkorucuklu (İstanbul Üniversitesi)
  2. OTURUM BAŞKANI

  Oturuma Katılım: Zoom Bağlantısı
  Canlı Yayın: Türk Fizik Topluluğu

 • image description
  Levent Akant (Boğaziçi Üniversitesi)
  THERMODYNAMICS OF NON-RELATIVISTIC SCALAR FIELD IN A STATIC SPACE-TİME

  We consider the grand canonical thermodynamics of a noninteracting scalar field in a static spacetime. We take the nonrelativistic limit of thermodynamic quantities in a way that leaves the curved structure of the background geometry intact. Using Mellin transform and heat kernel techniques we obtain asymptotic expansions of thermodynamic quantities appropriate for the analysis of Bose–Einstein condensation. We apply our results to investigate gravitational effects on the Bose–Einstein condensation for a scalar field in a finite volume. We also analyze the boundary effects on the depletion coefficient of the scalar field.

  Short Biography:
  I received my BS from Boğaziçi University in 1997 and my PhD from University of Rochester in 2003. I worked at the Feza Gürsey Institute as a post-doc. In 2009 I started teaching at the Boğaziçi University.  My research area is mathematical physics.
  Selected Publications:
  [1] L. Akant, B. Debir, İ. Ç. İşeri, “Non-relativistic limit of thermodynamics of Bose field in a static space-time and Bose–Einstein condensation”, Class. Quant. Grav. 35 (2018) 045017.
  [2] L. Akant, E. Ertuğrul, Y. Gül, O. T. Turgut, “Boundary effects on Bose-Einstein condensation in ultra-static space-times”, J. Math. Phys. 56 (2015) 073503.
  [3] L. Akant, E. Ertuğrul, F. Tapramaz, O. T. Turgut, “Bose-Einstein condensation on a manifold with non-negative Ricci curvature”, J. Math. Phys. 56 (2015) 013509.
   

 • image description
  Ali Övgün (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
  ZAYIF SAPMA AÇISI VE KARA DELİK GÖLGESİNİ KULLANARAK MODİFİYE YERÇEKİM TEORİLERİNİ TEST ETMEK

  Bu konuşmada, zayıf kütleçekimsel merceklemeyi ve onun gölgesini incelemek için modifiye yerçekimi teorisinde küresel simetrik karadelik çözümleri kullanıyoruz. Bu amaçla, önce plazma ortamında ve vakumda Gauss-Bonnet teoremini kullanarak bu kara deliklerin zayıf sapma açısını hesaplıyoruz.  Daha sonra ise gölgesini elde ediyoruz. Ardından, modifiye yercekim teorilerinin kara deliğin zayıf sapma açısı ve gölgesi üzerindeki etkilerini tartışıyoruz. 

  Kısa Özgeçmiş:
  1988 yılında Kıbrıs'ta doğdu. 2005te Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'nden mezun oldu. 2010da Fizik Lisans derecesini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'den aldı. 2010-2011 yılları arasında South East Physics Networ'den aldığı burs ile 1 sene Southampton üniversitesinde Astroparçacık fiziği üzerine araştırma yapıp yüksek lisans ve doktora dersleri aldı. Prof. Dr. Mustafa Halilsoy'un danışmanlığında Fizik yüksek lisans derecesini 2013 şubat ayında Doğu Akdeniz Üniversitesinde (DAÜ) ve 2016 Haziran ayında ise doktorasını 20 makale yayınlayarak tamamladı. Şili devletinin Bilimsel ve Teknolojik Kalkınma için Ulusal Fonuna yazdığı doktora sonrası 3 senelik projesi kabul alması ile birlikte (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) PUCV’ye doktora sonrası (post-doc) araştırma çalışmaları yapmak için gitti. Post-doc süresince İsviçre’deki CERN Teorik Fizik Bölümü’ne, Kanada’daki Waterloo Üniversitesi ve Perimeter Teorik Fizik Enstitüsü (Robert Mann), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki California Devlet Üniversitesi Fresno (Douglas Singleton) ve Stanford Üniversitesi ( Leonard Susskind)'in misafir araştırmacısı olarak katılma fırsatı buldu. 2018 Eylülden itibaren DAÜ Fizik bölümünde tam zamanlı olarak görev almaktadır. 2014ten itibaren, dünyanın en prestijli dergilerinde yayınlanmış 90ı aşkın makalesi bulunuyor. Uluslararası aldığı ödüllerden bazıları 2019 Classical and Quantum Gravity dergisi üstün hakemlik ödülü. Publons 2019 ve 2018 Top Peer Review Awards. Ayrıca Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından  açıklanan 2020 dünyanın en etkili bilim insanları listesine de yaptığı çalışmalar ve aldığı atıflar sayesinde girme başarısı gösterdi. Karadelikler, Solucan delikleri, yerçekimsel mercekleme ile gölgeleri üzerine çalışıyor. 

  Seçilmiş Yayınlar: 
  [1] A. Övgün ve İ. Sakallı, Class. Quantum Grav. 37 225003 (2020)
  [2] Z.i Li, A. Övgün, Phys. Rev. D 101, 024040 (2020)
  [3] W. Javed, A.Hamza, A. Övgün, Phys. Rev. D 101, 103521 (2020)

 • image description
  Yorgo Şenikoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
  ELEKTROMANYETİK ALANLARIN GRAVİTASYONA MİNİMAL OLMAYAN BAGLANTILARİ VE ELEKTRİK YÜKÜNÜ PERDELEYEN ÇÖZÜMLER

  Yerçekimi ve elektromanyetik alanlar arasında minimal olmayan bir bağlantı durumu sunulacaktır. Alan denklemleri, dış diferansiyel formların dilinde işlenip, Uzay-zamanın polarizasyonu ve manyetizasyonu üzerine özel bir tartışma ile birlikte yeni bir elektrik yükünü perdeleyen çözüm sınıfları verilecektir. Minimal olmayan bağlantıların yerçekimine olan sonuçları incelenip tartışılacaktır.
  Kaynaklar:
  [1] T. Dereli, Y. Şenikoğlu, “Electric charge screening by non-minimal couplings of electromagnetic fields to gravity”, EPL 131 (2020) 10006.

  Kısa Özgeçmiş:
  Yorgo Şenikoğlu, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Paris Universitesinden ve doktorasını 2016'da Boğaziçi Üniversitesi'nde almıştır. Şubat 2017'den bu yana, Koç Üniversitesi Fizik bölümünde Prof.T.Dereli ile birlikte doktora sonrası araştırmacı olup, Boğaziçi Üniversitesi'nde Genel Görelilik, Diferansiyel Geometri ve kitle dersleri veren öğretim görevlisidir. Araştırma ilgi alanları, matematiksel fizik, genelleştirilmiş yerçekimi teorileri, yerçekimi dalgalarına ve kara deliklere dayanmaktadır.
   

 • image description
  Öğle Yemeği Arası

 • image description
  Mithat Kaya (Marmara Üniversitesi)
  3. OTURUM BAŞKANI

  Oturuma Katılım: Zoom Bağlantısı
  Canlı Yayın: Türk Fizik Topluluğu

 • image description
  Ayben Karasu Uysal (KTO Karatay Üniversitesi)
  ALICE DENEYİ’NDE DİFRAKTİF REAKSİYONLARIN ÖLÇÜLMESİ VE DİFRAKTİF DEDEKTÖR SİSTEMİ TASARIMI

  Ultra rölativistik ağır iyon çarpışmalarının incelenmesi üzerine yoğunlaşmış olan Büyük İyon Çarpıştırıcısı Deneyi (ALICE), Büyük Hadron Çarpıştırıcı (LHC) üzerinde gerçekleşen dört ana deneyden bir tanesi olup yüksek sıcaklık ve basınç koşulları altındaki maddenin özelliklerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. ALICE, merkez bölgesi ve ileri bölgelerdeki parçacık yörüngesi, momentumu ve enerjisini ölçebilmek için üstün parçacık izleme
  ve tanımlama yeteneği olan dedektör sistemleri ile donatılmıştır. Özellikle ileri bölgelerdeki dedektörlerin sahip olduğu geniş açısal kapsam değeri difraktif (kırınımlı) süreçlerin incelenebilmesi için uygundur. proton-proton (pp) çarpışmalarındaki inelastik ve difraktif süreçler, etkileşmelerin global özelliklerinin karakterizasyonunda kullanılan başlıca gözlenebilirlerdir. Bu nedenle her seviyedeki yüksek enerjili çarpışmada analiz edilen ilgi çekici bir konu başlığı olmuşlardır. Bu konuşmada, √s = 0.9, 2.76 and 7 TeV kütle merkezi enerjili pp çarpışmalarında ölçülmüş olan inelastik, tek ve çift difraktif etkileşmelerin tesir kesitleri ve difraktif süreçlerin inelastik pp etkileşmeleri ile ilişkisi tartışılacaktır. Sonuçlar, düşük enerjili proton-antiproton ve pp çarpışmalarından elde edilmiş verilerle; diğer LHC deneylerinin ölçümleriyle ve teorik modellerle karşılaştırılacaktır. Aynı zamanda, LHC’nin 3. çalışma periyodundaki yüksek veri okuma hızına uyumlu şekilde difraktif reaksiyonların ölçümünün alınabilmesi amacıyla yapılmakta olan iyileştirme çalışmaları ve yeni dedeksiyon sistemleri açıklanacaktır.

  Kısa Özgeçmiş:
  Prof. Dr. Ayben Karasu Uysal, 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik bölümünde birincilikle tamamladığı
  lisans eğitiminin ardından, 2004 yılında da yüksek lisans eğitimini tamamladı.
  2011 yılında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Büyük İyon Çarpıştırıcısı Deneyi (ALICE) kapsamında
  yüksek enerjili çarpışmalarda çok kısa yarı ömürlü parçacık ölçümleri üzerine çalışarak doktora diplomasını aldı.
  2012 – 2013 yıllarında ALICE Deneyi’ne doktora sonrası araştırmacı olarak katılan ilk Türk oldu. Halen ALICE
  Deneyi’nde yüksek enerjili çarpışmalarda oluşan, kısa yarı ömürlü parçacıkların oluşumu ile ilgili olarak
  çalışmaktadır. KTO Karatay Üniversitesi ALICE takım lideridir. Analiz çalışmalarını yürüttüğü ve sorumlu yazar
  olarak yer aldığı 25 yayınının yanı sıra, 200’den fazla yayını bulunmaktadır. Bu yayınlara yapılan toplam atıf
  sayısı 10.000’den fazla olup göstergesi 63’tür. Prof. Dr. Ayben Karasu Uysal bilimsel çalışmaların yürütücüsü
  olduğu TÜBİTAK ve TAEK destekli projeleri ile eş zamanlı olarak sürdürmektedir. Bu süreçte, TÜBİTAK ve
  CERN tarafından çeşitli araştırma ve üstün başarı ödüllerine layık görülmüştür.

  Seçilmiş Yayınlar:
  [1] Unveiling the strong interaction among hadrons at the LHC, Nature 588 (2020) 232–238.
  [2] Enhanced production of multi-strange hadrons in high-multiplicity proton–proton collisions, Nature Physics 13 (2017) 535-539.
  [3] Measurement of inelastic, single- and double-diffraction cross sections in proton-proton collisions at the LHC with ALICE, Eur. Phys. J. C 73 (2013) 2456.

 • image description
  Aysuhan Ozansoy (Ankara Üniversitesi)
  UYARILMIŞ FERMİYONLARIN ZAYIF İZOSPİN SPEKTROSKOPİSİ

  Standart Model ailelerinin birbirini tekrar etmesi ve çok fazla sayıda temel parçacığın olması bir seviye daha iç yapının olması gerektiğinin göstergeleridir. Bilinen fermiyonların uyarılmış durumlarının keşfi bu iç yapının doğal bir kanıtı olacaktır. Kuark ve gluonların varlığının deneysel olarak kanıtlanmasından çok önce güçlü izospin simetrisinin kullanılması hadronik durumların olası şekillenimlerini belirlemeye izin vermişti. Benzer bir düşünce ile, zayıf izospin değişmezliği kullanılarak izinli uyarılmış fermiyonik durumlar belirlenebilir. Böylece, olası bir fermiyonik alt yapıyı oluşturan bileşenlerle ilgili kesin bir dinamik modele ihtiyaç olmadan uyarılmış fermiyon spektrumunun kuantum sayıları elde edilebilir. Bu konuşmada, zayıf izospin değişmezliği kullanılarak genişletilen çoklularda yer alan uyarılmış fermiyonların özelliklerinden ve gelecek nesil çarpıştırıcılarda keşfedilme potansiyellerinden bahsedilecektir. 

  Kısa Özgeçmiş:
  1980 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden 2002 yılında aldı. Aynı bölümden 2004 yılında yüksek lisans derecesini ve 2009 yılında da doktora derecesini aldı. Doktora öğrenimi sırasında kısa süreli olarak CERN’ de ve Wisconsin Üniversitesinde bulundu. 2008 yılında, TÜBİTAK doktora araştırma bursu ile CERN’ de 3 ay süre ile CLIC Detectors&Physics grubunda çalıştı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Fizik Bölümünde araştırma görevlisi, 2017 yılında da yardımcı doçent kadrosuna atandı. Halen aynı bölümde görevine devam etmektedir. Standart Model ötesi parçacık fenomenolojisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir ve uyarılmış spin-1/2 ve 3/2 fermiyonlar, çift yüklü leptonlar ve vektör tipli kuarklarla ilgili çalışmaları bulunmaktadır.
  Seçilmiş Yayınlar:
  [1] A. Ozansoy, “Doubly Charged Lepton Search Potential of the FCC-Based Energy-Frontier Electron-Proton Colliders”, Adv. High Energy Physics 2020 (2020) 9234130.
  [2] A. Ozansoy, A. A. Billur, “Search for excited electrons through gamma gamma scattering”, Phys. Rev. D 86 (2012) 055008.
  [3] O. Çakır and A. Ozansoy, “Search for spin-3/2 and spin-1/2 excited leptons at linear colliders”, Phys. Rev. D 77 (2008) 035002.
   

 • image description
  Özer Özdal (Concordia University)
  LOOPHOLES IN W’ & Z’ SEARCHES AT THE LHC

  The Forward-Backward Asymmetry in Z0 physics and Lepton Charge Asymmetry in W 0 physics can be used to combine searches of Z’ and W’ bosons. I provide a framework enabling one to cross reference W’ & Z’ searches. Meaning, these objects can come together in BSM scenarios, so any information experimentally obtained (exclusion, evidence, etc.) on one such particle can be transferred (under some theoretical assumption) onto the other. I parametrise this correlation in a form that can capture many models at once. In addition, I will present a scenario where massive neutral vector boson Z’, predicted by secluded UMSSM, can become leptophobic without resorting to gauge kinetic mixing and, consequently, also d-quark-phobic, thus lowering the LHC bounds on its mass. I will show that a light Z’, expected to decay mainly into di-leptons through charginos, could be observed at √s = 27 TeV and 3 ab^-1 integrated luminosity. Finally, I will discuss W’ mass bounds in various left-right symmetric models where we allow different gauge couplings g_R ≠ g_L and mass mixing, V_CKM^L ≠ V_CKM^R in the left and right sectors.

  Short Biography:
  Ozer Özdal is a postdoctoral researcher in physics at Concordia University. Özer’s research focuces on the model building to propose a dark matter candidate consistent with current experimental searches or to explain new excesses coming from various accelerators, in particular, from the Large Hadron Collider (LHC). Ozer received his B.Sc. and M.Sc. from Izmir Institute of Technology, where he studied the Higgs boson and right-handed neutrinos in supersymmetric models under the supervision of Prof. Durmu ̧s Ali Demir and Assoc. Prof. Cem Salih Un. He was awarded the Mitacs Globalink Research Award in 2019. He studied as a visiting PhD student under the supervision of Prof. Stefano Moretti at the University of Southampton in 2019. Ozer completed his PhD in 2020 at Concordia University, where he studied the phenomenology of new physics beyond the Standard Model: signals of dark matter and new gauge bosons at colliders under the supervision of Prof. Mariana Frank.
  Selected Publications:
  [1] M. Frank, Y. Hicyilmaz, S. Moretti, Ö. Özdal, “Leptophobic Z bosons in the secluded UMSSM”, Phys. Rev. D 102 (2020) 115025.
  [2] M. Frank, Y. Hicyilmaz, S. Moretti, Ö. Özdal, “E6 motivated UMSSM confronts experimental data”, JHEP 2020 (2020) 123.
  [3] M. Frank, B. Fuks, Ö. Özdal, “Natural dark matter and light bosons with an alternative left-right symmetry”, JHEP 2020 (2020) 116.
   

 • image description
  Çay Kahve Arası

 • image description
  Cem Güçlü (İstanbul Teknik Üniversitesi)
  OTURUM BAŞKANI

  Oturuma Katılım: Zoom Bağlantısı
  Canlı Yayın: Türk Fizik Topluluğu

 • image description
  Can Kozçaz (Boğaziçi Üniversitesi)
  ELİPTİK DING-IOHARA-MIKI CEBİRLERİ VE 4D TEORİLER

  Son on yıl içinde gösterildi ki süpersimetrik ayar teorilerinin saklı simetriler arkasında Ding-Iohara-Miki (DIM) cebirleri bulunmaktadır. Bu cebirler kullanılarak, bu tip teorilerin bölüşüm fonksiyonlarının ya da belirli gözlenebilir büyüklüklerin hesaplanabilmektedir. Daha önce 3d süpersimetrik teoriler için kullanılan DIM cebiri tekniklerinin 4d teoriler için eliptik olarak deforme edilmesi gerektiğini göstereceğiz. Bu deformasyonun hem cebirsel hem de geometrik anlamını tartışacağız.
  Kaynaklar:
  [1] M. Ghoneim, C. Kozçaz, K. Kurşun, Y. Zenkevich, “4d Higgsed network calculus and elliptic DIM algebra”, arXiv:2012.15352 [hep-th]

  Kısa Özgeçmiş:
  Can Kozçaz, Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 2003 yılında lisans derecesini ve 2009 yılında Washington Üniversitesi’nden doktorasını topolojik sicim kuramı üzerine almıştır. Bunu takiben üç yıl Cenevre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de, Teorik Fizik grubunda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmiş, 2012 yılında Trieste’de bulunan Uluslararası İleri Çalışmalar Yüksek Okulu’nda (SISSA) Teorik Parçacık Fiziği grubuna araştırmacı olarak katılmıştır. 2014-2017 yılları arasında ise Harvard Üniversitesi Matematik Bölümü’ne bağlı, Matematiksel Bilimler ve Uygulamalar Merkezi’nde (CMSA) Fields Madalyası sahibi Shing-Tung Yau’nun grubunda sicim kuramı ile ilgili çalışmalarına devam etmiş ve lisans seviyesinde matematik dersleri vermiştir.  Kasım 2017’den bu yana Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde öğretim üyesidir.
  Sicim kuramı ve kuantum alanlar kuramı ile bu kuramların bize kazandırdığı fiziksel görülerin matematiksel çıkarımları üzerine çalışmalarına devam etmektedir. 2018 yılında Bilimler Akademisi’nin verdiği BAGEP ödülüne ve ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından verilen Araştırma Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.
   

 • image description
  Cem Eröncel (DESY)
  AXION-BENZERİ KARANLIK MADDE’DE YENİ AÇILIMLAR

  Evrendeki maddenin büyük bir çoğunluğunu oluşturduğunu tahmin ettiğimiz Karanlık Madde'nin ne olduğu, günümüz Yüksek Enerji Fiziği'nin en önemli problemlerinden birisidir. Bu gizemi çözmeye aday olan çok sayıda kuram içerisinden Axion ve Axion-Benzeri parçacıklar, günümüzde hem kuramsal hem de deneysel çok sayıda çalışmaya konu olmaktadır. Bu konuşmada, öncelikle bu parçacıkların arkasında yatan motivasyondan kısaca bahsettikten sonra, Karanlık Madde gizemine nasıl bir çözüm getirdiklerini özetleyeceğim. Ardından, bu kurama çeşitli dokunuşlar yaparak parametre uzayının nasıl genişletilebileceği ve bu dokunuşların fenomenolojik etkileri üzerine konuşacağım.

  Kısa Özgeçmiş:
  İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini aldıktan sonra yüksek lisans çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde Prof. Dr. Teoman Turgut danışmanlığında Matematiksel Fizik konusunda yaptı. Doktora çalışmalarını ABD'de bulunan Syracuse Üniversitesi'nde Parçacık Fiziği üzerine sürdürdüğü sırada aynı zamanda Cornell Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak Yüksek Enerji Astrofiziği üzerine çalıştı. 2019 yılından bu yana çalışmalarını Almanya'daki DESY Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak Kozmoloji ve Parçacık Fiziği konusunda sürdürmektedir.
  Seçilmiş Yayınlar:
  [1] C. Eröncel, J. Hubisz, G. Rigo, “Radion-activated Higgs mechanism”, Phys. Rev. D 101 (2020) 055041.
  [2] C. Eröncel, J. Hubisz, G. Rigo, “Self-organized Higgs criticality”, JHEP 2019 (2019) 46.
  [3] C. Csáki, C. Eröncel, J. Hubisz, G. Rigo, J. Terning, “Neutron star mergers chirp about vacuum energy”, JHEP 2018 (2018) 87.
   

 • image description
  Gizem Şengör (Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences)
  DE SİTTER’İN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE

  Amacımız de Sitter uzayı zamanında bulunan skaler alanların, geç zamanda sahip oldukları özellikleri, de Sitter geç zaman sınırında bulunan operatörler olarak ele alarak inceleyebilmek. Bu doğrultuda söz konusu geç zaman operatörlerini tanıtıp, bu operatörlerin d+1 boyutlu de Sitter’in simetri grubu olan SO(d+1,1) grubunun üniter indirgenmez temsillerine denk geldiklerinden bahsedeceğiz. Bu operatörlerin iç çarpımlarına ve iki nokta korelasyonlarına değinerek hafif ve ağır kütleli alanlara denk gelen operatörler arasında ne tür farkların olduğunu vurgulayacağız.

  Kısa Özgeçmiş:
  2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü ikincilik ile bitirdim. 2013 yılında Prof. Metin Arık denetiminde ``From Five Dimensional Flat Spacetime to Our Four Dimensional Braneworld via Kaluza-Klein'' başlıklı tezim ve bu tez ile ilişkili bir yayın ile Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünden Yüksek Lisans derecemi aldım. 2018’de ABD New York eyaleti Syracuse Üniversitesinden, Dr. Scott Watson danışmanlığında tamamladığım ``Cosmological Perturbations in the Early Universe'' başlıklı tezim ile doktora derecemi aldım. Şubat 2019’da Avrupa Komisyonu ve Çek Eğitim ve Spor Bakanlığı destekli Avrupa Araştırmacı Hareket fonu ile Çek Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsüne bağlı CEICO (Merkez Avrupa Kozmoloji ve Temel Fizik Enstitüsü)'da doktora sonrası araştırmacı görevime başladım. Şu an aynı enstitüde SymAcc başlıklı Marie Curie IF projesi altında de Sitter uzayzamanında kuantum alan teorisinin temel özellikleri ve kozmolojiye uygulamaları üzerine çalışmaktayım.
  Seçilmiş Yayınlar:
  [1] G. Şengor, C. Skordis, “Unitarity at the late time boundary of de Sitter”, JHEP 2020 (2020) 41.
  [2] O. Özsoy, J. T. Giblin Jr., E. Nesbit, G. Şengör, S. Watson, “Toward an effective field theory approach to reheating”, Phys. Rev. D 96 (2017) 123524.
  [3] C. Armendariz-Picon, G. Şengör, “BRST quantization of cosmological perturbations”, JCAP 11 (2016) 016.
   

 • image description
  Metin Arık (Boğaziçi Üniversitesi)
  KAPANIŞ KONUŞMASI: THE CONCEPT OF MASS FROM NEWTONIAN GRAVITY TO GENERAL RELATIVITY TO QUANTUM FIELD THEORY

Yefak 2021 Özet Kitapcığı

File Name Description Download
Yefak2021-Özet-Kitapcığı.pdf
Yefak-Katılım-Listesi.pdf

Konular

Parçacık Fiziği Kozmoloji Astrofizik

Bilimsel Yürütme Kurulu

image description

Prof. Dr. Takhmasib Aliev

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
image description

Prof. Dr. Metin Arık

Boğaziçi Üniversitesi
image description

Prof. Dr. Ekrem Aydıner

İstanbul Üniversitesi
image description

Prof. Dr. Ömer Faruk Dayı

İstanbul Teknik Üniversitesi
image description

Prof. Dr. Tekin Dereli

Koç Üniversitesi
image description

Prof. Dr. Teoman Turgut

Boğaziçi Üniversitesi

Çalıştay Başlıyor...

Arşiv

Çalıştay Kitapçıkları

File Name Description Download
Hepac-2020.pdf
2019_01_29_Yefak_baski.pdf
2018_02_07_abstract_book_YEFAK.pdf

SSS

 

yefak.org

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Vezneciler, Fatih/İstanbul

HARİTADA AÇ