Hakkımızda:

Hakkımızda: “Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji” (YEFAK) Çalıştayının birincisi alanında marka olmuş 20 seçkin konuşmacı ve yaklaşık olarak 600 dinleyici katılımı ile 8-9 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirmiştir. Bu çalıştayın ikincisi 30-31 Ocak 2019 tarihinde yine İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Çalıştayın birinci amacı; farklı disiplinler olarak tanımlanan fakat önemli kuramsal ve deneysel bağlaşıklıklar içeren Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji alanlarını bir araya getirerek tartışmanın kapsam ve kavram alanlarını genişletmek ve bu arakesit üzerinden güncel kuramsal ve denyesel sonuçları tartışmaktır. Çalıştayın ikinci amacı; ülkemizde bu alanlarda çalışan araştırmacıları ve bu konulara ilgi duyan gençleri buluşturmak, bir etkileşim ve diyalog alanı oluşturmaktır. Çalıştayın dili Türkçedir. Çalıştay lise, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine, araştırmacılara ve konuya ilgi duyan tüm konuklara açıktır. YEFAK Bilimsel Yürütme ve Düzenleme Kurulu adına Ekrem Aydıner Çalıştay özet kitapçığını indir: yefak-2019